1/1
Προετοιμασία όλων των πιστοποιητικών Πτυχίων & Διπλωμάτων

Για τους μαθητές Α' & Β' Δημοτικού, ειδικά προγράμματα για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με τραγούδια, παιχνίδια & εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Το Σχολείο της Μάθησης & της Χαράς

01

Σύγχρονες Παιδαγωγικές Μέθοδοι Μάθησης

02

Διαδραστική & e-learning Διδασκαλία

Βιωματική Μάθηση

03

Εκπαιδευτικές Εκδρομές & Ταξίδια

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Προετοιμασία Πανελληνίων & ειδικά τμήματα γρήγορης πιστοποίησης(IELTS, TOEIC, TOEFL), με ευέλικτα Προγράμματα Σπουδών για Φοιτητές & Ενήλικες

Για τους μαθητές Α' & Β' Δημοτικού, ειδικά προγράμματα για τη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας με Τραγούδια, Παιχνίδια & εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ανταγωνιστικά Δίδακτρα