ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  • H προσέγγιση στον ενήλικα μαθητή είναι διαφορετική από αυτή στο παιδί, λαμβάνοντας υπόψιν τόσο την ήδη (δομημένη) ολοκληρωμένη του προσωπικότητα όσο και τον εργασιακό του φόρτο.

  • Διαμορφώνουμε λοιπόν τις τάξεις ενηλίκων μας ένα ταχύρρυθμο πρόγραμμα οργανώνοντας την ήδη υπάρχουσα γνώση και δομώντας τη νέα.

κξγ Image.JPG

ΠΙΝΑΚΑΣ
LOADING...

+ Forest Hills Elementary

+ Hollywood Central Elementary

+ Horizon Elementary

+ Lake Forest Elementary