ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

- Τα παιδιά που ξεκινούν να διδάσκονται γλώσσες μαζί μας έχουν την ευκαιρία να χτίσουν την επαφή τους με αυτές δομώντας μια στέρεη γερή βάση για να εμβαθύνουν στη συνέχεια.

- Το νεαρό της ηλικίας των παιδιών επιτρέπει να δομήσουμε τη γνώση μέσα τους, μεθοδικά και με ασφάλεια, βήμα το βήμα να τα οδηγήσουμε να ολοκληρώσουν τόσο τη χρήση της γλώσσας όσο και την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

- Προτείνουμε λοιπόν στα παιδιά που ξεκινούν το ταξίδι τους στις γλώσσες μαζί μας μια πορεία

όχι εξαντλητική, αλλά απολύτως απαραίτητη για να τα βοηθήσουμε να μορφώσουν, να δομήσουν τη γνώση μέσα τους και όχι να στοιβάξουν την εκάστοτε παραπαιτούμενη πληροφορία.

ΠΙΝΑΚΑΣ

LOADING..